Thị trường hàng hóa

 • Vàng 1,928.00 -2.00 -0.10%
 • XAU/USD 1,928.15 -0.96 -0.05%
 • Bạc 23.725 -0.295 -1.23%
 • Đồng 4.2300 -0.0375 -0.88%
 • Platin 1,018.80 -4.20 -0.41%
 • Paladi 1,606.00 -57.80 -3.47%
 • Dầu Thô WTI 79.38 -1.63 -2.01%
 • Dầu Brent 86.33 -1.14 -1.30%
 • Khí Tự nhiên 2.856 +0.008 +0.28%
 • Dầu Nhiên liệu 3.2655 -0.1310 -3.86%
 • Xăng RBOB 2.5805 -0.0316 -1.21%
 • Dầu khí London 934.25 -31.00 -3.21%
 • Nhôm 2,630.00 -9.00 -0.34%
 • Kẽm 3,444.00 -42.50 -1.22%
 • Ni-ken 28,985.00 -442.00 -1.50%
 • Copper 9,267.50 -62.00 -0.66%
 • Lúa mì Hoa Kỳ 749.00 -3.00 -0.40%
 • Thóc 18.283 -0.027 -0.15%
 • Bắp Hoa Kỳ 683.50 +1.50 +0.22%
 • Đậu nành Hoa Kỳ 1,512.00 -10.00 -0.66%
 • Dầu Đậu nành Hoa Kỳ 60.76 -0.03 -0.05%
 • Khô Đậu nành Hoa Kỳ 474.00 -3.10 -0.65%
 • Cotton Hoa Kỳ loại 2 87.04 -0.46 -0.53%
 • Ca Cao Hoa Kỳ 2,620.00 -9.00 -0.34%
 • Cà phê Hoa Kỳ loại C 169.25 +2.10 +1.26%
 • Cà phê London 2,037.00 +43.00 +2.16%
 • Đường Hoa Kỳ loại 11 21.02 +0.34 +1.64%
 • Nước Cam 205.80 +0.30 +0.15%
 • Bê 156.72 0.00 0.00%
 • Heo nạc 75.88 -1.15 -1.49%
 • Bê đực non 183.57 -0.18 -0.10%
 • Gỗ 495.10 +6.90 +1.41%
 • Yến mạch 382.40 +2.60 +0.68%
19:20 11/01/2023

Bộ GD&ĐT đề xuất 5 chính sách liên quan đến nhà giáo

Theo dự thảo Tờ trình gửi Chính phủ đề nghị xây dựng Luật Nhà giáo, Bộ GD&ĐT đề xuất 5 chính sách đáng chú ý.

1. Định danh, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quyền và nghĩa vụ nhà giáo. Mục tiêu của chính sách này là tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước đối với công tác phát triển đội ngũ nhà giáo và bảo đảm định hướng chính trị đúng đắn đối với công tác xây dựng đội ngũ nhà giáo.

Đề cao tiêu chuẩn đầu tiên về đạo đức, phong cách nhà giáo, chuyển các yêu cầu của Trung ương Đảng và Nhà nước về xây dựng đạo đức, phong cách nhà giáo thành quy phạm pháp luật. Làm rõ định hướng nghề nghiệp của giáo viên và nhấn mạnh giáo viên đảm nhận sứ mệnh giáo dục con người cho Đảng, ươm mầm tài năng và đào tạo nhân tài cho đất nước.

Nội dung của chính sách gồm: Xác định các khái niệm về nhà giáo một cách đầy đủ, tường minh, làm cơ sở để xác định phạm vi điều chỉnh và đề xuất các chính sách về nhà giáo.

Xác định các vấn đề cơ bản liên quan đến chuẩn nghề nghiệp, chuẩn chức danh nhà giáo làm cơ sở để quản lý và sử dụng nhà giáo, đảm bảo sự bình đẳng giữa nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và nhà giáo trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập.

Xác định quyền lợi và nghĩa vụ của nhà giáo; tăng cường quyền tự chủ trong giảng dạy và giáo dục của nhà giáo, quyền được áp dụng các biện pháp trừng phạt trong giáo dục và bản quyền sở hữu trí tuệ đối với các nội dung sáng tạo, đổi mới trong giáo dục... Tăng cường nghĩa vụ của nhà giáo trong việc bảo vệ và hỗ trợ học sinh.

Bộ GD&ĐT đề xuất một số chính sách liên quan đến nhà giáo trong đó có 5 chính sách đáng chú ý. (Ảnh minh họa)

2. Tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo. Mục tiêu của chính sách là khắc phục các bất cập trong tuyển dụng, sử dụng, quản lý nhà giáo thời gian qua; tạo cơ sở pháp lý để tuyển dụng vào ngành những người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng được yêu cầu phát triển giáo dục.

Nội dung của chính sách là: Xác định tiêu chuẩn tuyển dụng nhà giáo. Xác định quy trình tuyển dụng, bổ nhiệm, chế độ làm việc đối với nhà giáo. Xác định điều kiện, quy trình thuyên chuyển công tác. Xác định điều kiện, quy trình đánh giá, xếp loại, thay đổi chức danh nghề nghiệp đối với nhà giáo.

3. Phát triển nghề nghiệp nhà giáo. Mục tiêu của chính sách là xây dựng hệ thống đào tạo nhà giáo đảm bảo chất lượng, nhấn mạnh đến việc tăng cường đào tạo, xây dựng cơ chế cụ thể về việc đào tạo sinh viên sư phạm.

Xác định các vấn đề về quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, phát triển chuyên môn nhà giáo đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và hội nhập quốc tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; tạo điều kiện cho nhà giáo tự do học thuật, phát triển chuyên môn liên tục và có cơ hội hợp tác quốc tế một cách thực chất, hiệu quả.

Nội dung của chính sách gồm: Luật hóa các nội dung sau: xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong xây dựng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo.

Xác định chương trình đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo; các cơ sở đào tạo, dưỡng nhà giáo, thúc đẩy hình thành hệ thống trường thực hành sư phạm phục vụ đào tạo, phát triển nghề nghiệp nhà giáo.

Xác định, làm rõ việc nhà giáo ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu và trao đổi học thuật; người nước ngoài giảng dạy tại Việt Nam; việc liên kết, hợp tác quốc tế trong đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo.

4. Đãi ngộ, tôn vinh nhà giáo. Mục tiêu của chính sách là xác định các vấn đề trong chính sách đãi ngộ, tôn vinh, khen thưởng nhà giáo, làm động lực để thu hút người giỏi tham gia trở thành giáo viên, tạo động lực cho đội ngũ nhà giáo đã vào ngành cống hiến, tận tâm với nghề.

Đồng thời, tăng cường chế độ đãi ngộ đối với nhà giáo, thiết lập cơ chế phân loại bảo đảm chế độ đãi ngộ công bằng, người làm nhiều thì được đãi ngộ cao, xây dựng chế độ phân phối tiền lương và cơ hội thăng tiến, tăng lương và đãi ngộ đối với những người có thành tích xuất sắc; thực hiện các yêu cầu để giảm gánh nặng cho nhà giáo, bảo đảm nhà giáo được yên tâm cống hiến hết mình cho việc giảng dạy và giáo dục con người.

Nội dung của chính sách gồm: Xác định các vấn đề cơ bản về chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, chế độ hưu trí, khám chữa bệnh, bảo hiểm xã hội của nhà giáo. Xác định các chính sách đối với nhà giáo công tác ở trường chuyên biệt, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Xác định chính sách hỗ trợ về nhà ở, nhà công vụ đối với nhà giáo. Xác định cụ thể hóa các tiêu chí thi đua, khen thưởng đối với nhà giáo.

5. Quản lý nhà nước về nhà giáo. Mục tiêu của chính sách là: Khắc phục các bất cập trong hệ thống quản lý nhà nước về nhà giáo thời gian vừa qua; làm cơ sở thực hiện phân cấp, thống nhất từ trung ương đến địa phương trong quản lý nhà giáo, tạo điều kiện cho nhà giáo tự do trong học thuật, phát triển chuyên môn nghiệp vụ.

Nội dung của chính sách gồm: Xác định hệ thống quản lý nhà giáo từ trung ương đến địa phương đảm bảo thống nhất, hiệu quả, gọn nhẹ. Xác định rõ trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương trong quản lý, phát triển đội ngũ nhà giáo. Xác định vai trò của các tổ chức hiệp hội nhà giáo.

Đọc thêm

Xem thêm