Work from home: 800.000 người ghé thăm vào Airbnb

CEO Airbnb Brian Chesky đã tuyên bố phần lớn nhân viên của hãng có thể làm việc từ bất kỳ đâu trên thế giới.